Aktualne władze

Dyrektorem Wykonawczym Arcybractwa Miłosierdzia jest ks. Tomasz Stec