Jak pomagamy?

Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu,
miłość – jako matka bez dzieci,
modlitwa – jako ptak bez skrzydeł.

ks. Piotr Skarga

Misją Arcybractwa Miłosierdzia powierzoną mu przez założyciela Sługę Bożego ks. Piotra Skargę jest niesienie wielorakiej pomocy ludziom, którzy z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Misję tę realizujemy poprzez pomoc doraźną oraz w uzasadnionych przypadkach pomoc długoterminową – gdy sytuacja jest trudna i nie rokuje w najbliższym czasie poprawy. Udzielamy pomocy w różnej formie, w zależności od potrzeb konkretnej osoby lub rodziny. Czasami jest to zapewnienie zakupów lub dokonanie opłat za czynsz lub media, a czasem indywidualnie dobrana pomoc na przykład w formie zakupu akcesoriów medycznych lub rehabilitacyjnych, dofinansowanie do terapii czy pomoc prawna. Szczególną troską Arcybractwo Miłosierdzia obejmuje osoby starsze i samotne, niepełnosprawne i chore, rodziny wielodzietne a także osoby bezdomne. Staramy się ściśle współpracować z parafialnymi grupami charytatywnymi, zapraszamy również osoby z takich grup do towarzyszenia w wizytacjach u naszych podopiecznych. Wraz z innymi instytucjami pomocowymi staramy się wzajemnie uzupełniać w udzielaniu pomocy potrzebującym, jesteśmy w kontakcie między innymi z Dziełem Pomocy Św. Ojca Pio, Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta, Fundacją Towarzyszenia Rodzinie, Caritasem, różnymi fundacjami, stowarzyszeniami, opieką społeczną oraz parafiami.

Chciałbyś złożyć wniosek? Zapoznaj się z informacjami praktycznymi.