Edykt Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Stanisława Kard. Dziwisza

Kraków, 23 października 2014

EDYKT

     27 września 2012 roku, podczas uroczystego zakończenia Roku Skargowskiego z okazji 400. rocznicy śmierci Ks. Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, Eucharystii w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie przewodniczył Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, w obecności Generała Towarzystwa Jezusowego Ojca Adolfo Nicolása SJ i Prowincjała Prowincji Polski Południowej zakonu Ojca Wojciecha Ziółka SJ oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego i rzeszy wiernych. Podczas tej uroczystości rozległy się po raz kolejny głosy, by rozpocząć proces beatyfikacyjny świątobliwego kapłana i jezuity.

      Od chwili śmierci ks. Piotr Skarga cieszył się w Polsce powszechnym kultem. Sławiły go własne jego czyny, w tym głównie Arcybractwo Miłosierdzia, a także dzieła, szczególnie „Żywoty świętych”, ktore stały się najbardziej poczytną książką i przez wieki kształtowały duchowość wiernych i język polski. Kazanie Fabiana Birkowskiego OP, wygłoszone na pogrzebie Ks. Piotra Skargi, utrwaliło w całym polskim społeczeństwie przeświadczenie o świątobliwości Zmarłego. Wkrótce po śmierci pojawiły się tez jego portrety i obrazy, przedstawiające ks. Piotra na modlitwie przed krzyżem lub też z księgą Pisma świętego.

      Już w XVII wieku ks. Skarga uchodził za Sługę Bożego, co wyrażono w 1695 roku na jego trumnie. Nawiedzano jego grób i zbierano cząstki jego szat jako relikwie. W XVIII wieku sławiono nadal ks. Skargę przede wszystkim jako złotoustego kaznodzieję, pisarza oraz energicznego misjonarza i ascetę.

      Wielkie rocznice w 1886, 1912, 1936 i 2012 roku, obchodzone w Polsce jako Rok Skargi, dawały okazję do upowszechniania jego dorobku. Każde pokolenie Polaków znajdowało w spuściźnie tego niezwykłego człowieka pokarm duchowy dla siebie.

      Biorąc pod uwagę długą i nieprzerwaną opinię o świętości ks, Piotra Skargi, Postulator Generalny Towarzystwa Jezusowego w Rzymie, Ojciec Anton Witwer SJ mianował 21 stycznia 2013 r. Wicepostulatorem w tej sprawie Ojca Krystiana Biernackiego SJ.

      Skoro Wicepostulator zwrócił sie do mnie, aby rozpocząć dochodzenie diecezjalne zmierzające do wprowadzenia w naszej Archidiecezji sprawy beatyfikacji tego świątobliwego kapłana i zakonnika, postanowiłem w marcu 2014 roku, zgodnie z wytycznymi prawa kanonicznego, przedstawić sprawę Konferencji Episkopatu Polski i otrzymałem jej pozytywną opinię 10 kwietnia 2014 roku. W myśl przepisów prawa poprosiłem też Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces beatyfikacyjny. Pozytywną odpowiedź otrzymałem pismem z 10 października 2014 roku (Prot. N. 3180-1/14).

      Kolejnym etapem przygotowań do otwarcia procesu beatyfikacyjnego jest ogłoszenie prośby postulatora na terenie Archidiecezji („Sanctorum Mater”, 43). Czynię to z radością i niniejszym Edyktem zwracam się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące ks. Piotra Skargi, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Krakowie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Stanisław kard. Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Ks. dr Piotr Majer, kanclerz